Vad vi erbjuder

Vi vill att dina inköp ska betyda något.

Köp dina produkter hos oss och hjälp oss driva utvecklingen mot ett Sverige där vi är stolta över våra traditioner och värderingar i ett konservativt svenskt samhälle.

Vi annonserar endast i så kallade alternativmedier då vi anser att traditionell media i Sverige sedan länge slutat vara folkets verktyg för att granska makten. Vi hoppas att vår verksamhet skall bli ett bidrag i en riktning där så kallat traditionell media för en tynande tillvaro, och där så kallad alternativ media fortsätter vinna mark.

Vi stödjer även enskilda konservativa  journalister i deras strävan att ställa ansvariga till svars efter decennier av undermålig journalistik från traditionell media.

 

Våra produkter