USA:s högsta domstol avsätter Biden?

USA:s högsta domstol

Kanske kommer målet Brunson vs Adams som nu ligger på HD:s bord att avsätta den sittande presidenten Joe Biden, vice presidenten Kamala Harris, och större delen av kongressen på grund av landsförräderi.

Målet Brunson vs Adams lämnades in till USA:s högsta domstol 22:e oktober 2022. Bröderna Brunson har i detta mål lyckats gå förbi de lägre domstolarna genom att hävda att ett nationellt nödläger råder, och lyckats få Högsta domstolen att ta sig an målet direkt.
Målet som riktar sig mot President Joe Biden, Vicepresident Kamala Harris, förre vicepresidenten Mike Pence, och 385 medlemmar av representanthuset, går ut på att 100 medlemmar påpekat att det fanns starka indikationer på att valfusk förekommit i presidentvalet 2020. De övriga ledamöterna representanthuset gav dock inget gehör för dessa farhågor och startade inte en utredning för att i alla fall utröna om det kiunde ligga något i dessa misstankar. Det förväntade hade varit att en utredning initierades och att utnämningen av Joe Biden senarelagts en aning för att ge tid att utreda fuskmisstankarna.

Då alla förtroendevalda i USA svär en ämbetsed som går ut på att de lovar att försvara konstitutionen mot alla fiender, utländska såväl som inhemska, så innebär denna underlåtenhet att de brutit mot sin ämbetsed. Stämningsansökan innehåller formuleringar där de tilltalade anklagas för att ha begått högförräderi med ett resultat lika allvarligt som en krigshandling där främmande makt tillsätter den president de önskar, i detta fallet Joe Biden. I stämningsansökan finns formuleringar där dödsstraff nämns som en möjlig påföljd för det brott som stämningen gäller.

Kanske är detta den händelse som äntligen kommer sätta stopp för den eskalerande galenskap där en uppenbart olämplig och impopulär person satts att leda världens i alla fall förut mäktigaste land.

Stämningsansökan finns här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *